32 416 99 60 32 416 99 61 sekretariat@trawipol-az.pl

Czy wiesz, że...

  • „Różnica między niemożliwym a możliwym leży w ludzkiej determinacji.”

    Tommy Lasorda

     

Czy wiesz, że...

  • „Różnica między niemożliwym a możliwym leży w ludzkiej determinacji.”

    Tommy Lasorda

     

Trawipol-AZ PracaTrawipol-AZ OchronaTrawipol-AZ SzkoleniaTrawipol-AZ BiznesTrawipol-AZ SerwisTrawipol-AZ Projekty Unijne

Deregulacja jest  to proces  likwidacji zbyt wysokich i nieuzasadnionych barier dostępu
do zawodów.  Bariery te, czyli m.in. obowiązek odbycia kursu i zdania egzaminu państwowego, kierunkowe wykształcenie (często na płatnych studiach podyplomowych) czy staż zawodowy, blokują przede wszystkim ludziom młodym możliwość wykonywania danej licencjonowanej profesji. Ograniczenie czy nawet zniesienie niektórych formalnych wymogów znacząco otworzy dostęp do tych zawodów. Tyczy się to również zawodu jakim jest Pracownik Ochrony Fizycznej, który aby uzyskać licencję I lub II stopnia musi korzystać z płatnych kursów dokształcających a następnie zdać trzy dniowy egzamin przed stosowną komisją. 


Prace nad ustawą.

Prace rozpoczęły się od konsultacji międzyresortowych. Ich wynikiem było opracowanie listy ponad 200 zawodów, w których regulacje zostały ocenione jako nadmierne lub zbędne. Następnie w celu uzyskania jak najszybszego pozytywnego wpływu na rynek pracy wytypowano grupę zawodów (49) w tym Pracownika Ochrony Fizycznej I i II stopnia a także Pracownika Zabezpieczenia Technicznego I i II stopnia, których deregulacja mogłaby wejść życie jeszcze przed końcem wakacji, aby jej efekty mogli odczuć młodzi ludzie kończący wtedy edukację.
Na początku marca 2012 roku Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło projekt ustawy
i skierowało go do konsultacji społecznych. Równolegle rozpoczęły się prace nad II i III transzą deregulacji, które obejmą blisko 200 zawodów.
Efektem prac prowadzonych nad deregulacją ma być ułatwienie dostępu do ok. 230 zawodów, co stanowi ponad 60 % wszystkich zawodów regulowanych.

Ustawa deregulacyjną celowo została podzielona na trzy transze. Skomasowanie prac nad jedną ustawą zmieniająca przepisy w zakresie wszystkich zawodów, opóźniłoby jedynie ich wejście w życie.

 

Od kiedy zmiany?
Nie można w chwili obecnej jednoznacznie określić, kiedy zakończą się prace legislacyjne nad tym projektem. Zgodnie zaś z art. 38 projektu ustawy deregulacyjnej ustawa wejdzie w życie
w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem części przepisów, które wejdą w życie
z dniem 1 stycznia 2014 r.

 

Spadek cen i jakości.
„Nadmierne regulacje ze swej natury prowadzą do ograniczenia konkurencji na rynku. Ograniczenie liczby podmiotów świadczących usługi powoduje tym samym wzrost cen, a brak presji większej liczby innych podmiotów świadczących te same usługi może skutkować spadkiem jakości” – tak twierdzą pomysłodawcy ustawy.

 

Jak będzie naprawdę?
Według nas faktycznie nastąpi spadek cen za wykonanie usług. Pytanie co dostaniemy
w zamian? - w związku z uwolnieniem zawodu, braku podstaw teoretycznych i praktycznych nowych podmiotów zajmujących się branżą ochrony mienia zmniejszy się jakość oferowanych usług. Pracownik ochrony to nie sprzedawca w sklepie, to człowiek narażony na realne zagrożenie utraty zdrowia i życia, to człowiek który bez profilowanego szkolenia nie jest
w stanie poradzić sobie z sytuacjami generującymi stres praktycznie w czasie trwania całej służby (konwoje, ochrona osób itp.).


Według nas proces deregulacji zawodów nie jest pomysłem złym. Jednak wymienione zawody
w ustawie nie do końca zostały dokładnie przeanalizowane i potrzeba jest, aby ktoś dokonał stosownej korekty i to w miarę szybkiej….

PRACUJEMY Z NAJLEPSZYMI PRACUJEMY DLA NAJLEPSZYCH

Proinstall Sp. z o.o.
FacebookTab